Board of Directors

Mr. Pradeep Thapa
Chairperson
Mr. Pradip Thapa
Bhimsen Psd Sapkota
Vice Chairman
Mr. Bhimsen Prasad Sapkota
Mr. Ramsharan Bhandari-secreatary
Secretary
Mr. Ram Sharan Bhandari
Mr. Shanta Kumar Shrestha-treasurer
Treasurer
Mr. Shanta Kumar Shrestha
Mr. Dorendra Raj Sapkota- BM
BOD Member
Mr. Dorendra Raj Sapkota
Mr. Govinda Prasad Adhikari-BM
BOD Member
Mr. Govinda Pd. Adhikari
Mr. Bhawanath Timalsina-BM
BOD Member
Mr. Bhawanath Timalsina

Mr. Rajendra Pd Guragain-BM
BOD Member
Mr. Rajendra Pd. Guragain


Mr. Bhim Bahadur KC-BM
BOD Member
Mr. Bhim Bahadur KC
Mrs. Punam Ghimire Karki-BM
BOD Member
Mrs. Punam Ghimire Karki
Mrs. Nirmala Dahal Chaulagain-BM
BOD Member
Mrs. Nirmala Dahal Chaulagain
Mrs. Anita Adhikari-BM
BOD Member
Mrs. Anita Adhikari
Mrs. Devaki Humagain-BM
BOD Member
Mrs. Devaki Humagain